แกลลอรี่
การเรียนการสอนถูกออกแบบ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
รายละเอียด :

การเรียนการสอนถูกออกแบบ
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้