หน้าหลัก
คอร์สเรียน
ติดต่อเรา
สำรองที่นั่งทดลองเรียนฟรี
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก
                  Let's  speak  English here!!    
                             พัฒนาทักษะการพูด การฟัง แบบเป็นธรรมชาติ   เน้นเรื่องการออกเสียงที่ถูกต้อง      
                         
พบกับกิจกรรมสุดมันส์ พร้อมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   รับรองผล 100 %
           เตรียมความพร้อมด้านภาษาแก่เด็กๆ  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความมั่นใจ
          สอนด้วยเทคนิคใหม่ที่ได้ผลดีที่สุดในขณะนี้.. ด้วยทีมงาน Speaking Club ForKids
                          Speaking & Listeningskill สอนโดย   Native Speake
r
 
Speaking & Listening    สอนโดย  Native Speaker    
โทร .0-2959-3685, 097-097-9686
เรียนกลุ่มละ 6-8 คนเท่านั้น
เรียนกับอาจารย์ต่างชาติจบด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ มาโดยตรง
นำเทคนิคการสอน จากTruman College
สหรัฐอเมริกา
เทคนิคการสอนที่นำมาใช้
เป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผลดีที่สุดอยู่ขณะนี้
กระตุ้นให้เด็กพูดและคิดเองโดยใช้
จิตใต้สำนึกและสัญชาติญาณของเด็ก
   
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก
 
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก
 
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก
 
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก

   1. การเรียนการสอนไม่ใช้การท่องศัพท์ ไม่ต้องจดหรือใช้วิธีเดิมๆ ที่ไม่ได้ผล

   2. เทคนิคใหม่ของเรา เน้นกระตุ้นการพูดโดยผ่านจิตใต้สำนึกด้วยหลักการนี้ทำให้นักเรียนพูดได้อย่างอัตโนมัติและข้ามขั้นตอนที่คิดคำต่างๆเป็นภาษาไทยแล้วต้องมาแปลอีกที ทำให้พูดได้เร็วมากกว่าวิธีอื่นๆ

   3. หลักการนี้เองทำให้บรรยากาศห้องเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อเพราะไม่มีกระดานดำ/ไม่มีสมุดมานั่งจด ไม่มีปากกา ดินสอ

   4. ห้องเรียนออกแบบ เพื่อสอดคล้องกับแนวการสอน (Playing room)

   5. แนวการสอนด้วยหลักการนี้จะทำให้กันเรียนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษา

บรรยากาศในห้องเรียน

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก

Go to Swensen's

We will wash the dish !!!!

Out Door at restaurant !!

Take Order

Cooking Class

บรรยากาศใน Class T.Lindsay

Out door with T.Jesse'

บรรยากาศในClass

Out door English with T.Daryl @ Lotus

Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |     
เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก