หน้าหลัก
คอร์สเรียน
ติดต่อเรา
สำรองที่นั่งทดลองเรียนฟรี
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก
เรียนกลุ่มละ 6-8 คนเท่านั้น
เรียนกับอาจารย์ต่างชาติจบด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ มาโดยตรง
นำเทคนิคการสอน จากTruman College
สหรัฐอเมริกา
เทคนิคการสอนที่นำมาใช้
เป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผลดีที่สุดอยู่ขณะนี้
กระตุ้นให้เด็กพูดและคิดเองโดยใช้
จิตใต้สำนึกและสัญชาติญาณของเด็ก
   
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก
 
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก
 
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก
 

บรรยากาศในห้องเรียน

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก

ใกล้ชิดครู ฝึกพูดได้อย่างเต็มที่

ตอบคำถามหน้าห้อง

ฝึกการพูดตัวต่อตัว

เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ในห้องสมุด

กิจกรรม outdoor ไปห้องสมุด

เล่นเกมส์ภาษาอังกฤษในห้อง

ฝึกทักษะการคิดบรรยายจากภาพได้

กิจกรรมเบาๆช่วงปิดเทอม

Page      | 1 | 2 | 3 |     
เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก