หน้าหลัก
คอร์สเรียน
ติดต่อเรา
สำรองที่นั่งทดลองเรียนฟรี
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก

English Day Camp

เด็กๆจะเรียนรู้ซึมซับคำศัพท์ต่างๆที่พูดทุกวันเป็นภาษาอังกฤษ @ Speaking Club
เทคนิคแนวใหม่ซึ่งได้ผลดีที่สุดในขณะนี้สำหรับน้องๆ อายุ 4 ปีขึ้นไป (รับ 30 คนเท่านั้น)

เริ่ม 624  ตุลาคม   2557  วันจันทร์- ศุกร์ 9.00 – 15.00 น. ( 70 ชั่วโมง )

Exercise in English เรียนรู้คำศัพท์ก่อนเข้าเรียนOrderfood in English

Cooking in English  เข้าครัวกับครูต่างชาติ Music& Dance & Art สนุกสนานกับภาษาอังกฤษเต็มๆ
และกิจกรรมสนุกๆ นอกห้องเรียน.....อีกมากมาย

Speaking & Listening สอนโดย  NativeSpeaker  โทร 02-959-368502-959-3685 , 097-097-9686

เรียนกลุ่มละ 6-8 คนเท่านั้น
เรียนกับอาจารย์ต่างชาติจบด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ มาโดยตรง
นำเทคนิคการสอน จากTruman College
สหรัฐอเมริกา
เทคนิคการสอนที่นำมาใช้
เป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผลดีที่สุดอยู่ขณะนี้
กระตุ้นให้เด็กพูดและคิดเองโดยใช้
จิตใต้สำนึกและสัญชาติญาณของเด็ก
   
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก
 
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก
 
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก
 
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก

   1. การเรียนการสอนไม่ใช้การท่องศัพท์ ไม่ต้องจดหรือใช้วิธีเดิมๆ ที่ไม่ได้ผล

   2. เทคนิคใหม่ของเรากระตุ้นการพูดโดยผ่านจิตใต้สำนึก ด้วยหลักการนี้ทำให้นักเรียนพูดอย่างอัตโนมัติและข้ามขั้นตอนที่คิดคำเป็นภาษาไทยแล้วมาแปลอีกที ทำให้พูดได้เร็วมากกว่าวิธีอื่นๆ

   3. หลักการนี้เองทำให้บรรยากาศห้องเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ เด็กจะซึบซับได้มากกว่า

   4. ห้องเรียนออกแบบ เพื่อสอดคล้องกับแนวการสอน (Playing room)

   5. แนวการสอนด้วยหลักการนี้จะทำให้กันเรียนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษา

บรรยากาศในห้องเรียน

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก,เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก

Go to Swensen's

We will wash the dish !!!!

Out Door at restaurant !!

Take Order

Cooking Class

บรรยากาศใน Class T.Lindsay

Out door with T.Jesse'

บรรยากาศในClass

Out door English with T.Daryl @ Lotus

Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |     
เรียนภาษาอังกฤษราคาถูก